Veiligheid voor alles

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

NH Creatieve Communicatie verzorgt de communicatie van onze veiligheidsregio. Algemene informatie en belangrijke berichten van de veiligheidsregio komen zo helder voor het voetlicht.
In de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland werken verschillende gemeentes en hulpverleningsdiensten met elkaar samen. Zo kan er snel en effectief worden gehandeld bij crises en rampen en kan er worden samengewerkt om dit soort situaties te voorkomen. Brandweer, geneeskunde, openbare orde en veiligheid, al deze belangrijke maatschappelijke thema’s komen samen in het werk van de veiligheidsregio. Naast vele andere communicatie-middelen heeft NH voor de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland o.a. het ontwerp van het Beleidsplan voor haar rekening genomen. Voor de brandweer Zaanstreek-Waterland verzorgen wij al vele jaren de vormgeving van zowel de communicatie binnen de brandweer zelf, als die met het publiek. Een prettige samenwerking met een bijzondere verantwoordelijkheid!
Communicatie over belangrijke onderwerpen moet duidelijk zijn en snel begrepen worden. De kennis die we daarover in huis hebben, konden we inzetten bij ons werk voor de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland.