Buitengewoon goed onderwijs

OVO Zaanstad

Voor OVO Zaanstad werkt NH Creatieve Communicatie het ontwerp uit van veel verschillende manieren van marketingcommunicatie. Denk bijvoorbeeld aan campagnes, advertenties, posters en foldermateriaal. Maar ook heeft NH een adviserende rol bij online faciliteren en bij de crisis- en arbeidsmarktcommunicatie.
OVO Zaanstad is het schoolbestuur van zeven scholen voor openbaar voortgezet onderwijs in Zaanstad: het Bertrand Russell college, Compaen VMBO, Praktijkschool de Brug, Het Saenredam, ISK Zaanstad, Trias VMBO, Zaanlands Lyceum en Zuiderzee College. Samen bieden deze scholen onderwijs op alle niveaus aan: praktijkonderwijs, vmbo, havo, atheneum en gymnasium. Zo is er voor elke leerling uit de Zaanstreek een passende plek. OVO Zaanstad is verantwoordelijk voor het onderwijs aan ruim 6.100 leerlingen. Er werken +/- 800 medewerkers.
De communicatie op een scholengemeenschap is veelzijdig en dat is de doelgroep ook. Leerlingen, ouders, (nieuwe) medewerkers, bestuurders: met al deze mensen wordt door OVO Zaanstad gecommuniceerd. NH zorgt voor een herkenbare en laagdrempelige presentatie die past bij het onderwijs in Zaanstad.

OVO_vrijpix