Buitengewoon goed onderwijs

OVO Zaanstad

Voor OVO Zaanstad werkte NH Creatieve Communicatie het ontwerp uit van veel verschillende manieren van communicatie. Het gaat om uitingen als jaarverslagen, campagnes, poster- en foldermateriaal. Daarnaast heeft NH een adviserende rol bij online faciliteren en bij marketing- en (crisis)communicatie.
OVO Zaanstad is het schoolbestuur van zeven scholen voor openbaar voortgezet onderwijs in Zaanstad: het Bertrand Russell college, Compaen VMBO, Praktijkschool de Brug, Het Saenredam, ISK Zaanstad, Trias VMBO, Zaanlands Lyceum en Zuiderzee College. Samen bieden deze scholen onderwijs op alle niveaus aan: praktijkonderwijs, vmbo, havo, atheneum en gymnasium. Zo is er voor elke leerling uit de Zaanstreek een passende plek. OVO Zaanstad is verantwoordelijk voor het onderwijs aan ruim 6.100 leerlingen. Er werken +/- 800 medewerkers.
De communicatie op een scholengemeenschap is veelzijdig en dat is de doelgroep ook. Leerlingen, ouders, medewerkers, bestuurders: met al deze mensen wordt door OVO Zaanstad gecommuniceerd. NH zorgt voor een herkenbare en laagdrempelige presentatie die past bij het onderwijs in Zaanstad.

OVO_vrijpix