WIJ MAKEN WERK VAN DE IDENTITEIT VAN ORGANISATIES

Huisstijlen door NH Creatieve Communicatie

Als we een corporate identity ontwikkelen voor één van onze opdrachtgevers, leggen we graag uit hoe we te werk gaan. Want hoewel de huisstijlen die we maken in één oogopslag overtuigen, zit ook achter onze aanpak een bijzonder verhaal. Wij doen veel meer dan treffende lijnen op papier zetten. Wij luisteren, onthouden, zien – we willen net zo goed met jouw organisatie vertrouwd raken als jij dat bent. Want juist in dat vertrouwen, in die kennis en kunde, ligt het fundament van een huisstijl waar we samen trots op zullen zijn.

NH werkt met een sterk team als basis en brengt waar nodig de talenten samen die voor onze opdracht nodig zijn. Dat maakt ons multidisciplinair en flexibel inzetbaar. We zorgen dat de lijnen kort zijn, dat jij steeds met dezelfde projectmanager belt, dat je weet wie wat doet en wanneer. Zo weet je precies genoeg. Wij nemen je uit handen wat je uit handen wilt geven en laten je meekijken als je mee wilt kijken. Dat is onze kracht.

Als wij met jouw corporate identity aan de slag gaan, beginnen we met een persoonlijke kennismaking. We leren je onderneming van binnenuit kennen – wij vragen door! Zó krijgt de identiteit van je organisatie vorm, en vorm is wat wij maken. Wij vertalen wat je onderscheidt in een krachtig beeld, een overtuigende huisstijl. Maar even vaak werken we met bestaande huisstijlen als basis. Bijvoorbeeld om die beter naar de praktijk van jouw organisatie te vertalen, of om die te gebruiken voor een nieuwe communicatiestrategie.


Corporate identity, een zaak van wetenschap

Ondernemingen, maatschappelijke organisaties en overheidsinstellingen zijn doordrongen van het nut van corporate identity. In die overtuiging worden ze gesteund door het wetenschappelijk onderzoek van de voorbije decennia, dat niet alleen inzichtelijk heeft gemaakt hoe en waarom een huisstijl verschil maakt, maar dat ook belangrijke handreikingen heeft geboden waar wij als vormgevers ons voordeel mee doen.

Een standaardwerk in ons taalgebied is Stol 1995, Een boekje over huisstijl: visuele communicatie en identiteit. Een sterk punt van dit boek is dat het de corporate identity probeert samen te vatten als een eenheid van vijf basiselementen, waarvan het laatste element open is. De eerste vier zijn het logo, het beeldmerk, de typografie en de gebruikte kleur of kleuren – inderdaad de in het oog springende onderdelen van huisstijlen zoals we ze allemaal kennen. Maar het vijfde element is bij Stol bewust niet nader omschreven. Het is als de vijfde smaak in de Aziatische keuken, die ‘hartig’ of ‘pittig’ is. Of te wel ‘kernachtig’: het hart van de huisstijl, de pit die erin zit, de kern van jouw corporate identity. Die abstracte laag onderscheidt een goede huisstijl van een standaardontwerp.

Dit vijfde element, dat is de laag waar NH Vormgevers het verschil maakt. Vijf elementen dus, maar zeker ook één geheel. In de wetenschappelijke literatuur wordt dat laatste wel geduid met het gestalt principle, een woord dat eigenlijk zichzelf betekent, omdat het twee talen (Duits en Engels) in zich verenigt: de elementen samen worden een nieuwe betekeniseenheid, die als vanzelfsprekend aanvoelt. In de context van corporate identity is dit principe al enkele decennia gemeengoed, bijvoorbeeld in het werk van Pilditch 1970 en Kostelnick 1995. De term zelf stamt uit de psychologie en beschrijft onze neiging om, indien goed vormgegeven, verschillende elementen toch als eenheid waar te nemen. Of, om het in een sterk beeld samen te vatten: het logo van de Olympische Spelen, dat iedereen kent en waar we allemaal de symboliek van kunnen meevoelen.

Eenheid van vorm en inhoud, herkenbaarheid, het vijfde element dat als een soort x-factor de kracht van de corporate identity bepaalt: het zijn wetenschappelijke uitgangspunten die misschien abstract klinken, maar voor ons het fundament zijn van stoere beelden en vaste lijnen. Want huisstijlen zijn óók concreet. Esthetiek en gebruiksvriendelijkheid gaan samen. Sterker nog: het één volgt uit het ander. Een huisstijl die herkenbaar is, blijkt ook makkelijk in gebruik. Een vloeiende lijn, een zorgvuldig doorgevoerd lettertype, afgestemde kleuren, samen zorgen ze niet alleen voor een overtuigend beeld, maar ook voor gebruiksgemak. Illustratief hiervoor is het uitgebreide onderzoek naar metroplattegronden door Maxwell J. Roberts, waarbij het effect van goede vormgeving op het gedrag van proefpersonen goed kon worden vastgesteld (Roberts 2016).


Corporate identity concreet

NH pakt de wetenschappelijke inzichten beet en kneedt ze tot vormgeving die voor onze opdrachtgevers vertrouwd aanvoelt en niet in de laatste plaats ook door hun doelgroep herkend en gewaardeerd wordt. Wij geven aan een goed logo, een mooi lettertype, een sterk beeldmerk en een afgewogen kleurenpalet de vanzelfsprekendheid mee die jouw corporate identity tastbaar maakt. We weten aandacht te trekken, we weten aandacht vast te houden, dát is ons werk, zo geven we vorm.

Die vanzelfsprekendheid is misschien wel de grootste kwaliteit van een goede corporate identity. We vergelijken het ook wel eens met de artiest die over de zogenoemde x-factor beschikt, die op het podium kan staan en uitstraalt: hier hoor ik en nergens anders, het is zo omdat het zo moet zijn. Een huisstijl moet overkomen alsof er geen andere huisstijl bij jouw organisatie had kúnnen horen, alsof het zo had moeten zijn. Dat stemt ook bescheiden: het werk van NH lijkt zo niets meer dan een vanzelfsprekendheid. Dat het achter de schermen anders is, zal jouw doelgroep niet bedenken en zo hoort het ook.
Hoe vanzelfsprekend ook, die uitgekiende huisstijl is wel werk: ons werk. Wij horen graag alles over jouw ideeën, jouw uitgangspunten en de achtergronden van jouw organisatie. Daar ligt de basis van de samenwerking die we met je willen aangaan en van de corporate identity die we zullen realiseren!


Bronnen: Kostelnick 1995: C. Kostelnick, Cultural Adaption and Information Design: two Contrasting Views, 1995. Pilditch 1970: J. Pilditch, Communication by design: a study in corporate identity, 1970. Roberts 2016: Maxwell J. Roberts, Elizabeth J. Newton and M. Canals. Radi(c)al Departures: Comparing Conventional Octolinear Versus Concentric Circles Schematic Maps for the Berlin U-Bahn/SBahn Networks Using Objective and Subjective Measures of Effectiveness, 2016. Stol 1995: Hans Stol, Een boekje over huisstijl: visuele communicatie en identiteit, Kuyper, Colijn & van de Bom, Leiden, 1995.